Dirk Verdonk

Dirk Verdonk je kampaňový ředitel nizozemské pobočky organizace World Animal Protection a zároveň předseda holandské Animal Coalition. Zabýval se řadou problémů včetně průmyslového hospodářství, kožešinových farem, býčích zápasů, divokých zvířat v cirkusech a týrání psů. Kromě toho taky lobboval za zařazení welfaru zvířat do OECD-FAO Guidance on Responsible Agricultural Supply Chains (dokument vydávaný OSN pro výživu a zemědělství, který radí všem subjektům potravinového průmyslu v jejich počínání, pozn. překladatele) a do faktorů ovlivňujících rozhodování o politice Výboru pro světovou potravinovou bezpečnost. Momentálně se snaží upravit finanční sektor Nizozemska tak, aby byl více v souladu se zájmy zvířat. Verdonk získal titul Ph.D na Utrecht University obhájením disertační práce na téma „Historie vegetariánství v Holandsku se zaměřením na vztah mezi člověkem a zvířaty“. Je také autorem knihy Dierenrechten (Práva zvířat, kniha však v češtině zatím nevyšla, pozn. překladatele), kterou vydalo v Amsterdamu nakladatelství University Press roku 2016.