Dr Joanna Swabe

Joanna Swabe, Ph.D. je výkonnou ředitelkou pro veřejné záležitosti u evropské pobočky Humane Society International. Dohlíží na vývoj a správné fungování organizací hájících práva zvířat v Evropské unii. Její hlavní práce spočívá v jednání s institucemi EU s cílem zavést potřebné legislativní změny v oblasti ochrany zvířat. S europoslanci projednává celou řadu legislativních nedostatků.

Joanna se zabývala již několika stěžejními problémy, např. obchod s tuleními produkty, usekávání žraločích ploutví a záležitostmi spojenými s Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin. Stojí také za zavedením Humane Society International politiky týkající se importu do Evropské unie. Zaměřila se především na zajištění co nejlepších možných podmínek pro přepravu zvířat, a to se zohledněním Schengenské smlouvy.

Než se doktorka Swabe dala na profesionální dráhu obránce zvířat, pracovala více než deset let jako vědecká pracovnice v oboru antrozoologie. Velký doktorát ze sociologie obdržela v roce 1997 na University of Amsterdam. Její disertační práce se týkala vztahu mezi zvířaty, nemocemi a lidskou společností. Zveřejnila širokou škálu odborných článků, knih a dalších prací, které se především týkají vztahu člověka se zvířaty nebo veterinářství.