Tajné pořizování záběrů jako katalyzátor systémových změn

TONI SHEPHARD

  • 13th October
    12:50 - 13:35

Investigace v utajení v podnicích živočišné výroby jsou uznávány jako mocný katalyzátor pro změnu v chování jednotlivců. Šokující snímky se dostávají na titulní zprávy v tradičním tisku a upoutávají pozornost lidí na sociálních médiích, informují tisíce lidí o hrůzách skrytých za zavřenými dveřmi. Ovšem utajené investigace mohou být také mocným katalyzátorem pro korporátní a politickou proměnu, a vedou aktivisty ke spojení sil nad jedním problémem.

Tento příspěvek se zaměří na práci organizace Animal Equality v Evropě a na to, jak jsme maximalizovali účinek investigací v utajení prostřednictvím:

  • spojováním chovných zařízení odhalených v našich záběrech s konkrétními jmény supermarketů a značek – a následně uplatňováním tlaku veřejnosti na změnu praktik dotyčných společností;
  • důkladným porozuměním zákonům o welfare zvířat a ohlašováním jejich porušování příslušným autoritám – a následně uplatněním tlaku veřejnosti na zajištění právního     postihu pro pachatele;
  • upozorňováním politiků nakloněných věci na kruté podmínky, které jsme odkryli, spoluprací na přípravě návrhů nových zákonů – a následně uplatněním tlaku veřejnosti na všechny politiky, aby podpořili tyto změny.

Budou probrány případy nedávných vítězství, včetně podpory Evropského parlamentu pro zákaz klecového chovu králíků a usvědčení pracovníků z farem ve Velké Británii a Španělsku z týrání zvířat.