Jamie Spurgeon

Během svého magisterského studia experimentální nanofyziky se začal Jamie zajímat o veganství a hnutí za práva zvířat. Nemohl se rozhodnout, kterou charitu podpořit nebo ke které se přidat, až dokud neobjevil Effective Altruism community (skupinu efektivního altruismu). EA je filosofie a sociální hnutí, které se snaží za pomocí rozumu a faktů nalézt nejefektivnější způsob, jak udělat svět lepším místem. Za jednu ze svých priorit si hnutí vybralo ukončení průmyslového zemědělství. Jamie se po získání titulu začal více angažovat jak v oblasti práv zvířat, tak v komunitě efektivního altruismu.

Momentálně je zaměstnaný jako výzkumný pracovník pro Animal Charity Evaluators, neziskovou organizaci pomáhající vybrat potenciálním dárcům nejvhodnější zvířecí charitu. Jeho práce zahrnuje proces zhodnocování jednotlivých charit. Mimo to se pro ně snaží vymyslet způsob, jak vypočítat finanční výhodnost rozdílných akcí, aby bylo možné vybrat nejvýhodnější oblast působení a zvýšit tak i celkový dopad. Dále se zajímá o vztah mezi technologickými a společenskými změnami a cesty k určení slibné začínající charitativní organizace.