Jens Tuider

Jens Tuider, M.A., vystudoval filosofii se zaměřením na etiku chování ke zvířatům. Momentálně pracuje jako výkonný asistent ředitele pro ProVeg International, ale byl rovněž zaměstnán u organizací Beyond Carnism a Animal Equality. Má na starosti mezioborovou skupinu zvířecí etiky na University of Heidelberg v Německu a internetovou databázi argumentů hájících zvířecí práva (www.animalrights.info). Jens píše na téma zvířecí etiky a práv zvířat články a taky přednáší a organizuje workshopy na řadě mezinárodních akcí. Původně byl teoretikem, ale postupně se více a více začal zajímat o aktivismus a cesty přímo vedoucí k efektivním změnám společnosti ve prospěch zvířat. K jeho momentálním oblastem zájmu patří Collective Impact a Časná intervence.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com