Kirsty Henderson

Jakožto ředitelka nově vzniklé Anima international (koalice organizací Anima a Open Cages) se Kirsty zabývá prací s médii, vývojem interního marketingu a sdílením pracovních zkušeností ve východní Evropě a Skandinávii. V minulosti vedla kampaně britské pobočky PETA, týkající se všech druhů ochrany zvířat ve Spojeném království i mimo něj. Měla na starosti kontakt s mezinárodním tiskem a stála například v čele odhalení reality průmyslového hospodářství ve Spojeném království. Nedávno ve Francii založila neziskovou organizaci Assiettes Végétales, jejímž cílem je zavést možnost rostlinné stravy do univerzitních mens po celé zemi.

Ačkoliv se Kirsty dříve bála jakýchkoliv proslovů na veřejnosti, zájmy zvířat hájila ve zpravodajských pořadech po celém světě včetně Sky News, Al Jazeera a BBC. Díky nim poznala na vlastní kůži strasti, jakým obhájci práv zvířat musí čelit při rozhovorech pro tisk. Proto se svým kolegům (a především kolegyním) snaží pomáhat v překonávání bloků a osobních nejistot, aby mohli svou práci vykonávat co nejlépe.