Nicole van Gemert

Nicole van Gemert je ředitelkou Nizozemské organizace Bont voor Dieren (Srst patří zvířatům) a světovou expertkou na studii dopadu kožešinových farem na životní prostředí. Je také nejdůležitější osobou v boji za zákaz kožešinových farem v Holandsku. Než se přidala k Bont voor Dieren, aby se stala aktivistkou, pracovala jako politička za socialistickou stranu. V té době se podílela se na návrhu zákona, díky kterému nebudou v Holandsku od roku 2024 žádné kožešinové farmy. Momentálně také zasedá v komisi Nizozemské Animal Coalition a mezinárodní Fur Free Alliance.

Nicole věří, že v boji s kožešinovým průmyslem je kromě zákazu dovozu kožešin také zásadní snaha eliminovat poptávku ze strany zákazníků. Proto se její kampaň v současnosti zaměřuje na čínský trh, kde díky legislativě, která je naprosto neohleduplná vůči zvířatům, poptávka po kožešinách roste závratnou rychlostí. Bont voor Dieren už v Číně zahájila internetovou kampaň a nyní o tamním kožešinovém průmyslu produkuje dokumentární film.