Proč je tajné pořizování záběrů nezbytné pro naše hnutí a jak z něj vytěžit co nejvíc pomocí příběhů

RICH HARDY

  • 14th October
    15:00 - 15:55

Utajená vyšetřování jsou v rámci našeho hnutí klíčem k úspěchu. Pomáhají nám odhalit kruté zacházení se zvířaty vlastní některým potravinářským, módním, vědním nebo zábavním odvětvím. Vyžadují důkladné plánování a mohou být nákladná na provedení, ale nezřídka urychlují postup kampaní k úspěšnému výsledku pro zvířata, i tam, kde by jiné metody mohly selhat. Poskytují aktivistům nejen důkazy potřebné ke změně ale přímo propojují aktivisty a zvířata pro něž pracují – to je něco ojedinělého, když se většina naší práce odehrává v kancelářích s takřka minimálním nebo alespoň ne každodenním kontaktem se zvířaty.

Ale ne každá organizace dokáže ze své investigativní činnosti vytěžit maximum. Naší tendencí je vyprávět jeden příběh – obvykle příběh o utrpení, krutosti nebo porušování zákonů. Kromě těchto se ale v rámci vyšetřování odehrávají i jiné příběhy, které si zaslouží vlastní prostor. Tyto další příběhy mohou přidat kampaním větší váhu, pomoct oslovit nové publikum, motivovat organizaci k další investigativní činnosti nebo organizaci poučit o tom, jak myslí a cítí její protivníci . Mnohdy tyto dodatečné příběhy zůstanou přehlíženy nebo nevyužity.

Všechno co se dozvídáme z investigativní práce by mělo být bráno v potaz pro svůj vypravěčský potenciál. Nic by se nemělo vynechat, protože nikdy nevíte jestli budete moct tento příběh vyprávět znovu. Naše hnutí potřebuje konstantní zásobu příběhů, které mohou být pro naše okolí transformační. Investigativní činnost je pro tento proces zásadní, protože nám nejenom poskytuje důkazy, díky kterým jsou naše kampaně věrohodné, ale skrze příběhy a jejich vyprávění nám umožňuje prvotní kontakt s novými lidmi.

Tato přednáška bude o druzích příběhů, které mohou být zachyceny pomocí investigativní činnosti a jak mohou organizace za práva zvířat tyto příběhy co nejlépe využít.