Toby Schiønning

Toby Schiønning je jedním ze spoluzakladatelů Anima International, koalice organizací Anima a Open Cages. Má magisterský titul z oboru business řízení a organizační komunikace. Po dlouhém období dobrovolnické činnosti začal v roce 2009 pracovat u dánské organizace pro ochranu zvířat Anima, kde nyní zastává funkci vedoucího kampaní a komunikace. Anima má za sebou úspěšné kampaně proti korporacím, jež jsou spjaty se zvířaty chovanými pro kožešiny, slepicemi, brojlerovými kuřaty, kachnami a delfíny. Toby má tak zkušenosti s řadou lidí a velkofirem, které živočišný průmysl zahrnuje. Zájmy zvířat také několikrát hájil v médiích.

Toby je srdcem pragmatik, snaží se vytvořit co největší možný impakt a věří, že ke světu, kde jsou práva zvířat respektována vede mnoho cest.

Ve volném čase se věnuje rodině a přátelům. Má rád procházky přírodou, běhání a plážový volejbal, který mu poskytuje radost a klid. Navíc hrál více než 15 let závodně vrhcáby, což ho naučilo mnoho o riskování, pocitu výhry a práci s pravděpodobností, to vše se dá zužitkovat při procesu rozhodování během jeho kampaní.