Jak úspěšně hájit zájmy zvířat v Evropské unii

Dr Jo Swabe (Humane Society International/Europe)

  • 14th October
    10:50 - 11:35

Mnoho rozhodnutí ovlivňujících život evropských zvířat na farmách, v laboratořích nebo v divočině je přijatých na evropské úrovni, spíše než na úrovni národní, regionální či lokální.

Za posledních pár desetiletí, byly na evropské úrovni zakázané některé z nejohavnější věznících praktik ve zvířecím hospodářství – jako například používání bateriových klecí, fixačních klecí na telata a samostatných kotců pro prasata. Obchod s tuleními výrobky a psími a kočičími kožešinami byl také zakázán, stejně jako praktika odstraňování žraločích ploutví. Kosmetika už nesmí být testována na zvířatech a povinností se staly “3R” (replacement, reduction and refinement) čili nahrazení, redukce a zlepšení podmínek pro zvířata využívaná k výzkumným účelům a testování produktů v EU. Ve Smlouvě o fungování Evropské unie bylo dokonce ukotveno pojetí zvířat jako vnímajících bytostí.

Proces tvorby evropské politiky týkající se dobrých životních podmínek zvířat z různých důvodů v posledních letech stagnoval. Nicméně, je toho ještě mnoho co dosáhnout k zlepšení ochrany zvířat žijících v Evropě. Tato prezentace ukáže způsoby jak úspěšně hájit zvířata, jak ovlivnit politickou agendu a jak pokračovat v politickém tlaku na změny na úrovni EU. Vysvětlí jak hlavní evropské instituce, jako Evropský Parlament, Evropská Komise a Rada Evropské Unie, pracují, a hlavně – z perspektivy pracovníka Bruselu – jak úspěšně lobbovat (třeba i s omezenými zdroji), aby tyto instituce pracovaly pro Vás a hlavně pro zvířata.