Vicky Bond

Vicky se přidala k The Human League v roce 2016. Díky svým zkušenostem a titulu z veterinárního lékařství přiměla největší potravinové společnosti ke změně jejich způsobu zacházení se zvířaty. Nyní, jakožto Manging Director pro Spojené království, vede tým snažící se snížit utrpení hospodářských zvířat za pomoci tvrdých kampaní a nátlaku. Vicky dříve pracovala pro CIWF (Compassion in World Farming), kde se zabývala vedením kampaní a konzultacemi s farmami v celé Evropě a Jižní Africe. Pracovala dokonce na mnoha jatkách, drobných i korporátních farmách, aby efektivně dosáhla zlepšení přístupu zaměstnanců ke zvířatům.